aec-creative

FAMADA 4.1 CZ

 

Popis programu

Informace zobrazované v systému FAMADA:

FAMADA - schéma systému

Stromová struktura

Agentura/Divize/Bytové družstvo > Nemovitost > Budova > Podlaží > Byt/Celek/Pokoj > Místnost
V rámci stromové struktury lze provádět editace: vkládat nové záznamy, mazat, kopírovat, přesouvat, přejmenovat název, setřídit strom informací podle zvolených hodnot: jméno / číslo / uživatel. Ke každé úrovni stromové struktury lze připojit vybavení / zařízení, revize a opravy, náklady, soubory výkresů a dokumentů.

Grafické informace

Prostředí programu FAMADA

Ve všech částech systému FAMADA lze formou příloh mít libovolný počet souborů (výkresy, provozní a technické dokumenty) a uchovat náhled na vybranou část zobrazení. Informace mohou být v široké bázi formátů (DWF, PDF, BMP, JPG, GIF, WMF, EMF, RTF, TXT). Soubory v jiných formátech lze připojit, ale jejich prohlížení musí zajistit externí prohlížeč tohoto formátu.

Záložky

Nemovitost / Budova > Fasády > Podlaží > Byt/Celek/Pokoj > Místnosti > Vybavení / zařízení > Revize > Náklady > Výkresy a dokumenty.

Nemovitost / Budova

Zobrazení vybrané místnosti v CAD výkresu (DWF)

Informace svázané s nemovitostmi a budovami: využití ploch, sumace velikosti nájmů, vybavení/zařízení, revize a opravy, náklady, výkresy a dokumenty.

Fasády

Přehled o fasádách budovy, s informacemi o plochách a materiálech. Informace svázané s fasádami: sumace velikosti nájmů, vybavení/zařízení, revize a opravy, náklady, výkresy a dokumenty.

Podlaží

Přehled o podlažích budovy, s informacemi o plochách a materiálech. Informace svázané s podlažími: sumace velikosti nájmů, vybavení/zařízení, revize a opravy, náklady, výkresy a dokumenty.

Byt/Celek/Pokoj

Informace: jméno, číslo, uživatelé, obestavěný prostor, plocha podlahy, počet místností, popis. Informace svázané s bytem / celkem: sumace velikosti nájmů, vybavení/zařízení, revize a opravy, náklady, výkresy a dokumenty.

Místnosti

Informace o místnosti

Informace: jméno, číslo, plocha podlahy, výška, obvod, plocha stěn, plocha stěn bez otvorů,  typ místnosti, povrch podlahy – více druhů na ploše, uživatelé, volný popis. Informace svázané s místností: sumace velikosti nájmů, revize a opravy, náklady, vybavení/zařízení, výkresy a dokumenty. U místnosti se zobrazuje přehled otvorů (rozměr a plocha) v místnosti, včetně sousedící místnosti nebo fasády. K otvoru lze přidat informace: vybavení/zařízení, revize a opravy, náklady, výkresy a dokumenty.

Vybavení / zařízení

Informace: název, pořizovací cena, označení, evidenční číslo, správce, dodavatel, datum dodání, výrobce, datum vyrobení, cena za nájem, popis, šablony volných parametrů dle zařazení výrobku (př. sanita, tzb, výpočetní technika, nábytek). Informace svázané s vybavením / zařízením: revize a opravy, náklady, výkresy a dokumenty.

Revize

Informace: typ revize (preventivní kontrola, oprava a údržba, revize), datum revize, provedena/neprovedena, dodavatel. Termíny revizí lze zadat opakovaně. Informace svázané s revizí: náklady, výkresy a dokumenty.

Náklady

Informace: dodavatel, typ (investice, vybavení, oprava a údržba), datum realizace, finanční náklad, popis, výkresy a dokumenty související s nákladem.

Výkresy a dokumenty

Přehled výkresů a dokumentů přináležející k nemovitosti, budově, fasádě, podlaží, bytu / celku, místnosti, otvoru, vybavení / zařízení, revizi a opravě, nákladu, včetně jejich zobrazení a prohlížení. Ke každému dokumentu se zobrazí typ (výkresy, provozní a technické dokumenty), datum platnosti, uživatel, popis.

Podpůrné funkce

Rychlý přístup k údajům

Uživatel si může definovat oblíbené odkazy v databázích, vytvářet odkazy s poznámkou pro předání ostatním pracovníkům (předání informace o problémech), podrobné vyhledávání v rámci databáze. Při spuštění aplikace lze zapnout filtr a přehled aktuálních revizí – vázané na datum.

Pomocné tabulky

Zajišťují vlastní definici typu místností, povrchu podlah, otvorů, uživatelů, dodavatelů a výrobců vybavení/zařízení, parametrů šablon vybavení /zařízení, agentur, vlastníků. Definice záznamů v pomocných tabulkách se mohou dělit do skupin. Mezi databázemi se pomocné tabulky mohou přenášet (export/import).

Filtrování a vyhledávání

Filtr je nástroj na efektivní výběr informací dle kritérií jako lokalita, plocha bytu/celku, počet místností bytu/celku, číslo bytu/celku, plocha místnosti, výška místnosti, plochy stěn, typ místnosti, povrch podlahy, uživatel, typ otvoru, rozměr otvoru, dodavatel a typ vybavení/zařízení, datum dodání vybavení/zařízení, založené/nezaložené výkresy a dokumenty, typy a datum platnosti výkresů a dokumentů, dodavatelé a datumy revizí, zda je revize provedena, dodavatelé a datumy nákladů. Definice filtru se mohou kombinovat a ukládat do databanky. Filtr lze použít jako parametr při spuštění zobrazení databáze – výchozí filtr. Vyhledávání umožňuje nalézt podle zadaného výrazu ve vybrané úrovni struktury databáze záznam který hledáte.

Administrace databáze

Databáze se spravují funkcemi: kontrola databáze, sloučení a rozdělení databáze, setřídění databáze, hromadná změna výkresů připojených k podlaží, import ze starších verzí systému, zálohování a obnovení dat.

Volby

Výběr jazyka – pojmenování, informace k databázi a reportům, nastavení výchozího filtru při spuštění programu, data o uživateli, interval pro kontrolu revizí při spuštění programu.

K importu a exportu údajů ze systému FAMADA je k dispozici XML formát. K zobrazování DWF, PDF dalších formátů FAMADA využívá možností komponenty propojené s Autodesk Design Review.

 
HOME    Aktuality    Software    E-shop    Servis    Kontakty   
www.SOFTconsult.com     www.AEC-DATA.com