aec-creative

FAMADA pro ArCon 1.5 CZ

 

Popis programu

Charakteristika

FaMaDa pro ArCon umožňuje získat údaje o plochách a objemech budov z projektu ArConu. Výstupní reporty poskytují sestavy pro tisk a exporty do formátu html, xls, csv, xml. Export do formátu XML je připraven pro přenos do samostatného systému FaMaDa (správa nemovitostí) a rozpočtových programů

FAMADA pro ArCon eviduje:

Informace o plochách a objemech budov, fasád, podlaží, bytů/celků, místností.
Rozměry, plochy povrchů a objemy stěn, sloupů, komínů, průvlaků, podlah, stropů.
Typy povrchů (textury) na pozemcích, fasádách, místnostech.
Umístění otvorů v místnostech a na fasádách.
Umístění vybavení a zařízení v rámci projektu.

Funkce FAMADA pro ArCon

Informace zobrazované v systému:

Stromová struktura

Název souboru v ArConu > Pozemek > Budova > Podlaží > Byt > Místnost

Grafické informace

Ve všech částech systému FaMaDa pro ArCon jsou údaje získávány a tříděny z aktuálního projektu v ArConu. V rámci makra se zobrazují 3D náhledy na objekty a skupiny v projektu, 2D schéma s povrchem (texturou) podlaží, místností a stěn.

Záložky s údaji

Nemovitost

Záložka zobrazí informace o pozemku na kterém jsou v projektu budovy: plochu, povrch obvod, poznámku, mobiliář na pozemku

Budova

Záložka zobrazí informace o zvolené budově ze stromu projektu: výška, plocha místností, plocha stěn, plocha fasád, zastavěná plocha, obestavěný prostor, obvod.

Fasády

Záložka zobrazí informace o fasádách zvolené budovy ze stromu projektu: plochu, povrch, otvory na fasádě.

Střechy

Záložka zobrazí informace o střechách v projektu ArConu. V rozbalovacím menu se zobrazí seznam střech v projektu. Pro vybranou střechu se zobrazují: délky okapů, štítů, hřebenů, nároží, úžlabí, plochu krytiny s rozpisem jednotlivých dílčích ploch.

Podlaží

Záložka zobrazí informace o vybraném podlaží ze stromu projektu. Sumace údajů o podlaží obsahuje: výšku základny, výšku podlaží, plochu místností, plochu stěn, hrubý objem, tloušťka podlahy, tloušťka stropu, světlá výška. Sumarizace všech stěn na podlaží v seznamu vypisuje: tloušťku, šrafu, výšku, délka, plocha stěn, objem stěn.

Byty

Záložka zobrazí informace o vybraném bytu ze stromu projektu. Za místnosti v bytu se zobrazí údaje: podlahová plocha, objem bytu, plocha stěn, počet místností v bytě.

Místnost

Záložka zobrazí informace o vybrané místnosti ze stromu projektu. Informace o místnosti jsou základem údajů o celém projektu. Údaje se zobrazují v dalších samostatných záložkách: místnost, podlaha, strop, průvlak, sloup, komíny, stěny,

Otvory

Záložka zobrazí údaje o otvorech ve vybrané místnosti. Seznam otvorů obsahuje údaje: označení otvoru v rámci ArConu, označení stěny v které je otvor, typ, plocha, výška, šířka, druhá strana otvoru (název místnosti nebo fasáda).

Vybavení / zařízení

Záložka zobrazí údaje o 3D objektech ArConu (.ACO) ve vybrané místnosti. Seznam vybavení/zařízení obsahuje údaje: název, délka, šířka, výška, souřadnice umístění a povrchy na 3D objektu.

Přehled stavebních konstrukcí za budovu

Záložka zobrazí údaje o stavebních konstrukcích ve vybrané budově nebo podlaží. V dílčích oknech se zobrazují seznamy údajů ke konstrukcím.
Délky stěn
Zobrazují se seznamy dělené na vnitřní a vnější stěny (záložka Vnitřní a Vnější). O stěně se zobrazují údaje: ID stěny v rámci ArConu, tloušťka (m), šrafa – typ konstrukce, délka (m), výška (m). Seznam stěn se sumarizuje podle kritéria: stejná tloušťka stěny + šrafy = typ stěnové konstrukce. Pro stejný typ stěny se vytváří Součet a potom Celkový součet délek stěn.
Objemy
Záložka obsahuje údaje o rozměrech, plochách a objemech konstrukcí včetně součtů:
Strop tloušťka (m), plocha (m2), plocha bez otvorů (m2), objem (m3), objem bez otvorů (m3)
Podlaha tloušťka (m), plocha (m2), plocha bez otvorů (m2), objem (m3), objem bez otvorů (m3)
Horní průvlak tloušťka (m), výška (m), délka (m), objem (m3)
Spodní průvlak tloušťka (m), výška (m), délka (m), objem (m3)
Komín typ, šířka (m), tloušťka (m), výška (m), objem (m3)
Sloup typ, šířka (m), tloušťka (m), výška (m), objem (m3)
Stěny tloušťka (m), objem (m3), objem bez otvorů (m3)
Otvory
Záložka obsahuje údaje o otvorech. Dělí se na Dveře a Okna. Stejný typ otvoru je sumarizován. Seznam obsahuje: typ, šířka (m), výška (m), počet.

 
HOME    Aktuality    Software    E-shop    Servis    Kontakty   
www.SOFTconsult.com     www.AEC-DATA.com