aec-creative

TILER 3.2 CZ pro ArCon (ArCon 14)

 
Zaměření software Popis programu Ukázka práce programu Výstupy Technické požadavky Co obsahuje dodávka Reference Rozdíly s předchozí verzí
E-shop Servis

Související produkty

ArCon Profesionál a Small Business
www.arcon3d.cz
Databáze obkladů a dlažeb:

- Rako

- Jika
- Gardenia-Orchidea
- Opoczno
- Paradyz
- Marazzi
- JaS

Databáze volně ke stažení
3D objekty pro ArCon :
www.arcon-data.com

Rozdíly s předchozí verzí

Novinky verze 3.2

Novinky verze 3.2 oproti verzi 3.1:

 • Podpora dlaždic s ořezáním rohů s různým x a y (nejen pod 45°)
 • Podpora načtení budoucí geometrie (v omezeném režimu kompatibility - jen obrys)
 • Rozšíření počtu bodů pro vektory pokládky (snadnější vytváření vzorů např. pro šestiúhelníky)
 • Ukládání pomocných čar pro každý vzor
 • Kontrola existence složky s texturami pro přidávanou databázi, v případě neexistence se zeptá
 • Ve výpisu nenalezených dlaždic se vypisují i nekompatibilní dlaždice (s novějším popisem geometrie, než podporuje verze 3.2)
 • Ve výpisu nenalezených dlaždic tlačítko "Opravit..." zkusí nalézt chybějící dlaždice v aktuální DB
 • Opravená Prof-UIS knihovna (oprava vykreslování Office 2007 motivů)

Aplikování šestihranu ve ve vzoru

Novinky verze 3.1

Novinky verze 3.1 oproti cz verzi 3.0:

 • Uchopování na střed: zvýrazní se středy, na které se uchopuje kroužkem
 • Uchopování obecně: pokud je uchopeno, souřadnice uchopeného bodu se zobrazí vlevo od souřadnic myši
 • Vyhledávání v Katalogu, když zadám hledané znaky (SN) tak přes ikonku Vyhledat spustím proces hledání, najde se první záznam
 • Posun a Kopírování je k dispozici rovnou v horní liště. Přes pravé tl. myši na ploše pokládky je odděleno Kopírovat a Posun
 • Databáze pro Tiler - adresy pro download databází obkladů a dlažeb a 3D objektů
 • Vyhledávání obkladů, pokud se nenajde ve vzoru projektu (dle indexu) dva stupně procházení
 • Paměťově optimalizována komunikace ArCon versus Tiler, testy prokázaly vysokou stabilitu při časté editaci pokládek
 • Ukládání log souboru o práci uživatele, dočasné textury pokládek jsou v bmp formátu
 • TILEReditIMPjpg - rozšíření metod přepočtu JPG při vytváření databáze


Videoukázka nových funkcí

Novinky verze 3.0

Novinky verze 3.0 oproti cz verzi 2.2.5.6

Optimalizace pro Windows 7/8 a ArCon 14

Hlavní úpravou z uživatelského hlediska je přesun adresářů pro databáze, inicializační a dočasné soubory do adresáře "ProgramData/aec-creativeTiler". Další úpravy souvisí s Win politikou zabezpečení.

Automatické vyhledání plochy pokládky

Automatické vytvoření plochy pokládky kliknutím do ohraničené oblasti. Pro vytvoření plochy se berou v úvahu pomocné čáry, hrany hlavní plochy, hrany ploch pokládek. Funkce výrazně zrychlí vytváření pokládek.

 

Automatické vytváření plochy pokládky

 

Automatické vytváření plochy pokládky

Nový koncept uchopování

Přepracováno uchopování k elementům. Zásluhou vyššího výkonu počítačů je aplikován algotimus, který přesně provede uchopení na grafické elementy. Funguje technikou "gumového" přichytávání v rámci výběrového čtverce na kurzoru myši (doporučeno nastavit výchozí nastavení na 10 pixelů). Dvě nové funkce: globálně vypnutí/zapnutí uchopování, uchopování na střed hran.

Nové grafické výstupy za projekt - vizuální soupis obkladů, zobrazení pokládky ve 3D a 2D

Tiler - grafická sumace zakázky

Nová výstupní sestava obsahuje kompletní data za zakázku: soupis dlažby a obkladů (nabídková kalkulace) s vyobrazením výrobků, volbou ceny a DPH, č. objednávky, datumem, údaji o zákazníkovi, pohledy na návrh v ArCon, rozkres pokládky. Před výstupem je k dispozici náhledový dialog s možností zadat parametry výsledného dokumentu. Výstup lze publikovat i v Html (pro zobrazení na firemním website).

Definice pokládky mimo stavební element

Plocha pokládky jde ručně přiřadit ke stavebnímu elementu (je možné libovolné umístění plochy vůči stavebnímu elementu v ArConu). Funkce umožňuje pokládku např. mimo horní plochu spodního průvlaku a obložit tak vodorovnou desku v prostoru mezi podpůrnýma stojnama. Funkce "zoom vše" upraví okraje projektu tak, aby byly všechny plochy pokládky editovatelné - umožněna práce s objekty mimo stěnu.

Tiler - obkládání stavebních elementů

Úprava pro práci v 2 obrazovkovém režimu

Nastavení v záložce ArCon umožňuje režimy oken aplikace. Souběžné zobrazení ArConu a Tileru na dvouobrazovkovém počítači, nebo zobrazení jen aktivní aplikace.

Nový DXF editor

DXF editor - kladečské plány

Nová verze umožnuje načíst z Tileru návrh pokládky a CAD nástroji (kótování, poznámky, dokreslení grafických elementů) zpracovávat kladečské plány. Výsledek potom vytisknout, nebo předat do jiných grafických aplikací projektantům, dodavatelským firmám.

DXF export - nová verze DXF souboru

Soubor exportován z Tileru korektně načítají CAD programy, ArCon a nový DXF editor

 • nastavení parametru DXF v dialogu při každém vyvolání exportu
 • eliptický oblouk okraje stěn se vzorkuje na POLYLINE
 • bezier do dxf se vzorkuje (dříve nahrazeno úsečkou)
 • v dialogu nastavení parametru exportu dxf se zobrazují barvy pro přiřazení

Nastavení-export-dxf umožňuje nastavit volbu akce po exportu dxf:

 • jen vytvořit dxf soubor
 • spustit nastavenou aplikaci - DXF editor pro Tiler
 • spustit výchozí aplikaci dle nastavení ve Windows

Velké množství drobných úprav, odstranění nedostatků dle požadavků na hot-line

Z ArConu je dostupné i nastavení ArCon, Export, Tisk, Složky, Ostatní

TILERedit 3.0

TILERedit umožňuje importovat databáze z makra Fliesen pro rychlé obnovení již dříve vytvořených databank. Při vytváření nových databází jiná barevná hloubka u JPG nezpůsobí chybu, textura je převedena na 24 bitovou barevnou hloubku.

TILEReditIMPjpg 1.3

Jiná barevná hloubka (bývají to textury stažené z web stránek) u JPG nezpůsobí chybu, textura není vyloučena z importu je převedena na 24 bitovou barevnou hloubku. Program nabízí adresáře pro vytváření databází dle nastavení v TILERu.

Novinky verze 2.2

Pro přenos textur do ArConu je možno zvolit tři typy kvality textur (náhledové, návrhové, finální) což zrychluje generaci pokládky v ArConu.
Novou funkcí je dělení ploch pokládky na stěnách a podlaze na čtverce. To zrychluje přenos pokládky do ArConu a zmenšuje pamětovou náročnost Tileru. Zároveň tato technologie zaručuje bezproblémové tvoření pokládky na velkých plochách a automatické respektování otvorů.
Generace pokládky do DXF souboru (kladečský plán) je přepracována. Jednotlivé obklady na okraji ploch jsou ořezávány.
Nový koncept zachování polohy dekory v pokládce. Pokud dojde k natočení nebo posunu počátku pokládky přesunou se dekory dle těchto tranformací absolutně. Dříve zůstávali dekory v původním umistění (relativně) což  uživatelé požadovali změnit.
Pro zadání dekorů je nová funkce. Umístění dekorů po přímce zadané dvěma body.
Při kopírování a převzetí vlastností ploch pokládky se přenášenjí i dekory.

Novinky verze 2.0

TilerEdit je doplněn o program TilerEDITimpJPG na hromadné naplňování databáze z textur v JPG formátu umístěných v adresářové struktuře podle zařazení výrobku (značka/program/série).
Nová databáze LB 3/2006 se vzory
Automatické vygenerování plochy pokládky přes celou plochu stěny/podlahy
Tisk přímo z rozpočtu (samostatný výpis počtu obkladů s ořezáním)
Inovace záložky Vlastnosti ploch (náhled na zadání pokládky)
Inovace funkce Uchopování
Rozšíření funkce Filtr (možnost zadat interval u rozměru typy tvarů)
Rozšíření funkce Pomocné čáry (možnosti kopie vzdáleností rozšířeny)
Nový layout (vzhled volitelný samotným uživatelem)

 
HOME    Aktuality    Software    E-shop    Servis    Kontakty   
www.SOFTconsult.com     www.AEC-DATA.com