aec-creative

TILER 3.2 CZ pro ArCon (ArCon 14)

 
Zaměření software Popis programu Ukázka práce programu Výstupy Technické požadavky Co obsahuje dodávka Reference Rozdíly s předchozí verzí
E-shop Servis

Související produkty

ArCon Profesionál a Small Business
www.arcon3d.cz
Databáze obkladů a dlažeb:

- Rako

- Jika
- Gardenia-Orchidea
- Opoczno
- Paradyz
- Marazzi
- JaS

Databáze volně ke stažení
3D objekty pro ArCon :
www.arcon-data.com

Popis programu

Komplexní řešení grafického návrhu pokládky obkladů a dlažeb. TILER propojený s ArConem je určen pro přípravu pokládky ve 3D scénách.

Makro TILER pro ArCon

Vizualizace koupelny

Vizualizace koupelny

Návrh pokládky v ArConu lze aplikovat na stěny, horní a spodní průvlaky, sloupy, komíny, podlahu a strop. Pro návrh v Tileru je k dispozici funkce „výběr” více stavebních dílů. Vytvořený projekt v ArConu může být uložen v několika variantách. Po celou dobu návrhu jsou k dispozici informace o typu a počtu obkladů v projektu. Návrh pokládky na stavebních dílech je tvořen 2D grafickým editorem Tiler.

Tvorba pokládky

Plocha pokládky je zadávána pomocí rastru, pomocných čar, uchopování, numerického zadávání souřadnic (absolutní, relativní). Speciální pomůckou je zásobník souřadnic (umožňující použití již zadaných souřadnic). Vytvořené plochy je možno dodatečně kopírovat, posouvat, editovat (měnit umístění vrcholů, přidávat vrcholy, posouvat hrany).

Ovládací lišta programu

Režimy pokládky

Klasická, šachovnice, dekor, vzor (skupiny obkladů). Dekory je možné posouvat, kopírovat a otáčet. Při vkládání dekorů je ověřována správnost rozměrů. Vzor je skupina obkladů, která umožní rychle vytvářet kombinované pokládky. Obvyklé vzory pokládek jsou již připraveny v databázi. Editorem vzorů vytváříme vlastní návrhy pokládky.

Katalog sortimentu

Ukázka vzoru na podlaze

Ukázka pokládky do šachovnice

Ukázka vzoru

Ukázka vzoru - panel na stěnu

Parametry pokládky

Vlastnosti pokládky

Vzájemný posun (ve směru X a Y), počátek, natočení a vlastnosti spáry obkladů. Pomocí funkce „převzít“ je možné vlastnosti aplikovat i na další plochy. Výběrem lze hromadně měnit vlastnosti na více plochách. Speciální funkcí je náhodné natočení obkladů a dlažeb, pro dosažení realistického vzhledu pokládky.

Databáze TILER

Tiler pracuje s více databázemi. Textury sortimentu jsou ve formátu JPG. Databáze je vícejazyčná, umožňuje zadávat fyzikální parametry obkladů pro zobrazení ve vizualizaci. Filtr umožňuje výběr obkladů podle zvolených kritérií: rozměr, vlastnosti, zařazení (dlaždice, listela, dekor). Databáze obkladů a dlažeb je možné editovat a vytvářet uživatelem. Databázi můžete plnit ručně, nebo automatizovaně načtením zvolených textur obkladů. Pokud máte databázi vytvořenou v ArCon-Fliesen načtete ji automaticky přes TILERedit pro využití v Tileru.

Výstupy

Sumace použitých obkladů po jednotlivých plochách a za celý projekt.
Export sumace obkladů do Excelu.
Tisk pokládky v barevném a čárovém módu.
Export pokládky do DXF formátu.

Pokládky v Tileru

Kladečský plán

Rozpočet projektu

 
HOME    Aktuality    Software    E-shop    Servis    Kontakty   
www.SOFTconsult.com     www.AEC-DATA.com