aec-creative

CABINET 2.2 CZ pro ArCon (ArCon 14)

 

Výstupy

Vizualizace návrhu (jpg, bmp)

Cenová kalkulace

Tiskový výstup podrobný a zjednodušený včetně grafických náhledů, zadávání slev pomocí Profilu slev nebo individuálně, zakomponování ceny montáže a dopravy, vkládání dodatečně potřebného příslušenství. Výstup je přehledný pro koncové klienty, s členěním po skříních a skupinách sortimentu (dveře, zástavba, zásuvky, doplňky, příslušenství).

Podrobný výstup

Tiskový výstup může být ve dvou podobách. Sumace - podrobný soupis všech prvků skříní v návrhu, který je sumarizován po skupinách sortimentu. Struktura - podrobný soupis podle sestav v návrhu (skříně, zásuvky ..). Výstupní sestava obsahuje náhled na výrobek a podrobný rozpis výpočtu ceny.

Soupis sortimentu po sestavách

Tiskový výstup obsahuje sestavu (zásuvku, dveře ..) a seznam všech dílů ze kterých se skládá. Výstup slouží ke kompletaci zakázky.

Jednoduchý výstup

Tiskový výstup je zjednodušenou variantou Podrobného výstupu. Informace o každém výrobku jsou na jednom řádku bez náhledu. Výstup slouží k celkovému soupisu všech dílů v návrhu pro přípravu výroby.
Všechny tiskové sestavy je možno uložit do Html formátu (zobrazení cenové kalkulace přes web).

Export údajů do xls, csv

Výstupy slouží k dalšímu zpracování v programu Modular, nebo dalších návazných výrobních a obchodních systémech.
Export okótovaného zobrazení dveří, zásuvek, jednotlivých desek do dxf, gif, png, jpg, bmp formátu.

Export pro pilu OTTIMO (7.75)...

Export textového souboru s daty o dílcích v projektu pro program k pile OTTIMO - automatické zpracování plošných dílců z více zakázek.

Automatické vygenerování nářezového plánu.

 

Vizualizace 3D návrhu

 

Cenová kalkulace

 

Jednoduchý výstup

 

Podrobný výstup

 

Řez projektem skříní v prostředí ArConu

 

Montážní schéma skříně

 

Vnitřní zástavba - tisk z průvodce

 

Dveře posuvného systému - tisk z průvodce

 
HOME    Aktuality    Software    E-shop    Servis    Kontakty   
www.SOFTconsult.com     www.AEC-DATA.com