aec-creative

CABINET 2.2 CZ pro ArCon (ArCon 14)

 
Zaměření software Popis programu Ukázka práce programu Výstupy Technické požadavky Co obsahuje dodávka Reference Rozdíly s předchozí verzí
E-shop Servis

Související produkty

ArCon Profesionál a Small Business
www.arcon3d.cz
3D objekty pro ArCon :
www.arcon-data.com

Rozdíly s předchozí verzí

Cabinet pro ArCon verze 2.2 - soupis novinek mezi verzí 2.1 a 2.2

Zakomponována změna CZ DPH na 15% a 21% , nyní se nemusí zadávat hodnoty DPH ve správci sortimentu ani databázích
Textury na dílcích: v dialogu na zadávání textur se rozšířila škála natáčení: 0, 90, 180, 270 st.
Textury na dílcích: v dialogu na zadávání se změny rozměru textury ihned zobrazí a správně přenesou do 3D, je možné zapnout proporcionální změnu rozměrů
V průvodci pro NK dveře se zobrazuje textura
Uvedené textury umožňují v rámci Průvodce správně sladit potisky skel a desek (např. Overface)
Vykreslování textur lze v Průvodci vypnout/zapnout
Oprava generování dvojité kolejnice
Vykreslování textur v průvodci je přepracováno - scéna se vykreslí najednou
Nové textury Lamino 12 a 18 - novinky Trachea
Motivy Overface - motivy na potisky od firmy Trachea (adresář .. Texturen/partner/Cabinet/Overface)

Cabinet pro ArCon verze 2.1 - soupis novinek mezi verzí 2.0 a 2.1

Zakomponována změna snížené sazby CZ DPH z 10% na 14% , zadání DIČ u plátců DPH
Průvodce skříní: v dialogu zadávání vnitřní zástavby je možné zapnout kóty se vzdálenosti mezi prvky
Košík - hromadná výměna textur za pomocí výběru skříně, typu dílce a materiálu. Funkce se spustí v rámci okna Košík ikonou Výměna textur.
Správce sortimentu v dialogu "Definice rámu" na záložce "Boční rám" je nový parametr "Přesah překryvu", je to překrytí dveří jaké je potřeba např. u rámů Harmony
Po Převzetí textury na jiný dílec pomocí funkcí ArConu se po spuštění funkce Cabinetu Aktualizace převezme do cenové aktualizace
Oprava výpočtu zkosení přes více modulů
Sjednocení zaokrouhlování v Cenové kalkulaci a Podrobném výstupu
Sjednocení ručně zadaných slev v Cenové kalkulaci a Podrobném výstupu
Zrychleno zobrazování textur (systém náhledů)
Odstraněna u velkých zrcadel nepřirozená deformace odrazu při vizualizacích
Export desek přímo na pily OTTIMO, které dováží společnost Panas

Cabinet pro ArCon verze 2.0 - soupis novinek mezi verzí 1.3 a 2.0

Hlavní novinky:

  • Zadávání Dveří s NK panty
  • Editace a kopírování skříně pomocí Průvodce sestavení skříně
  • Vytváření vlastních katalogů patrametrických prvků (zásuvky, dveře, zásuvkové vložky, celé skříně, volné desky)
  • Nový typ sortimentu Zásuvková vložka
  • V rámci Průvodce sestavení skříně vkládání doplňků a zásuvkové vložky
  • Formulář Cenová kalkulace a sjednocení tvorby cen ve všech výstupech

1. Inovace cen a textur sortimentu, katalog parametrických prvků skříně

2. Výstupy

Nový formulář Cenová kalkulace
Jednoduchý výstup - přepracován, ideální ke kontrolním soupisům pro výrobu i dodávku
Sjednocena tvorba ceny ve všech výstupech Cenová kalkulace, Podrobný výstup, Jednoduchý výstup
Montáž/doprava - počítá se dle nastavení nebo zadáníručně
Přidány profily slev. Editace ve Správci sortimentu. Uložení do souboru DiscountProfiles.xml

3. Správce sortimentu skříně

Definice omezení velikosti dveřních rámů, výplní, zástavby
Definice tyče pro Průvodce skříní
Definice zapuštění dělících stěn, zapuštění zad, parametrů soklu
Definice výchozího materiálu pro zástavbu a které dílce se mají nabídnout v průvodci (stropy, bok, sokl, dno, záda..)
Definice výchozích parametrů pro zásuvku
Definice Profilů slev pro jednotlivé typy sortimentu
Materiál zástavby - volba zda načítat při spuštění programu textury pro zvolené materiály
Definice NK Dveře: mezery mezi křídly a sousedním elementem, předdefinovaní pantů pro typ umístění dveří (vložené, naložené, polonaložné), vzdálenosti pro výpočet počtu pantů na hraně, výchozí parametry dveří - materiál, olepení
Nový parametr u zásuvek - spodní přesah mezi čelem a tělem zásuvky

4. Průvodce skříně

Editace již vytvořené skříně v rámci Průvodce (veškeré změny rozměrů, materiálů, členění)
Možnost kopírovat již vytvořenou skříň pomocí Průvodce
Kompletní přepracování výběru tloušťky a textury na výběr materiálu dle definice ve Správci sortimentu
Vkládání Doplňků (košů, tyčí..) v rámci průvodce
Převzetí materiálů v rámci průvodce dveří
Kontrola rozměrů dveřních rámů a výplní dle definice velikosti
Definice zkosení mimo dělící stěny pomocí fiktivní dělící stěny
Editace databáze pro vkládání příslušenství rozšířena o vyhledávání dle znaků, setřídění sloupců
V rámci zadávání přes Průvodce sestavení skříně lze převzít definici parametrického prvku z katalogu
Zásuvky mohou mít více úchytek
Při výběru povechu se nabízí použité textury v předchozích krocích
V úvodní definici skříně je možné definovat naložené dno a sokl s bočnící

5. Nový typ dveří: Dveře s NK panty

Vložení 1 a 2 křídlových dveří s NK panty a úchytkami
Automatický výpočet pantů

6. Nový typ zástavby: Zásuvková vložka

Parametrické vytváření prvku se zásuvkami, bočnicemi a půdou

7. Katalog parametrických prvků

Možnost ukládat do katalogu definice parametrických prvků (zásuvky, dveře, zásuvkové vložky, celé skříně, volnou desku)
Do prostředí ArConu se mohou vkládat pomocí zarovnávacích funkcí
Parametrické prvky uložené v katalogu lze editovat Průvodcem

8. Ostatní

Možnost seskupit rozpadlé dveře, zásuvky, zásuvkové vložky, skříně (dříve jen skříně)
Zadání uživatelského názvu pro každý dílec/skříň
Určení kam dílec náleží (skříň)
Uložení konfiguračních souborů do složky ProgramData (důležité pro ukládání nastavení na Win Vista a Win 7)
Uložení dočasných souborů do uživatelské složky AppData
Editace zásuvek - zarovnání ve 3 směrech
Dodatečná editace sametek a kartáčků

 
HOME    Aktuality    Software    E-shop    Servis    Kontakty   
www.SOFTconsult.com     www.AEC-DATA.com