aec-creative

CABINET 2.2 CZ pro ArCon (ArCon 14)

 

Popis programu

CABINET pro ArCon je určen k parametrickému návrhu nábytku, především vestavěných skříné a obytných stěn. Tvar zástavby a dveří může být jak rovný, tak i zkosený. Nábytek se sestavují průvodcem, na jehož konci se dle parametrů vygeneruje celá sestava skříně ve 3D. Pro další úpravy vytvořených sestav skříní Cabinet poskytuje parametrickou tvorbu volných desek, zásuvek, zásuvkových vložek, dveří i celých skříní. Jednotlivé prvky sortimentu je možné editovat individuálně. Pokud je potřeba měnit rozměry již sestavené skříně, počet a rozměry modulů, nebo posouvat dělící stěny, tak má uživatel k dispozici editor parametrických prvků. Sortiment rámů, výplní, olepení si uživatel definuje dle vlastních potřeb. Součástí dodávky jsou předdefinované rámy, materiály výplní, olepení, povrchy materiálů (textury) a 3D objekty doplňků. Významnou pomůckou je Katalog parametrických prvků. Uživatel si vytváří vlastní katalog typů dveří, zásuvek, zásuvkových vložek i celých skříní. Katalog se potom použije při návrhu skříni průvodcem. Výstupy poskytují cenové informace pro zákazníka, podklady pro výrobu a objednávku komponent. Výstupy jsou napojeny na nářezové plány-program Modular, ten je součástí dodávky.

Přehled funkcí:

Průvodce vytvářením skříně

Návrh skříně se provádí formou postupných kroků ve kterých se definují následující parametry: rozměr skříně, komponenty zástavby, materiál zástavby, počet modulů a jejich šířka, výška a zkosení jednotlivých modulů, zapuštění dělících stěn, určení fiktivních stěn pro zkosení uvnitř modulu, olepení čelních hran, zástavba v jednotlivých modulech (police, zásuvky, tyče, doplňky, zásuvkové vložky), povrch zástavby, volitelně počet a umístění posuvných dveří, dělení jednotlivých křídel, určení výplní a rámů, připojení příslušenství, určení způsobu vkládání do scény v ArConu, uživatelský název skříně. Při vytváření skříně lze převzít z katalogu definice vlastních parametrických prvků. Výsledkem průvodce je editovatelný 3D model skříně. Funkce úpravy parametrických prvků umožňuje měnit zpětně parametry návrhu skříně.

 

Zadání velikosti skříně, komponent a materiálu

 

Zadání dělení zástavby a velikost modulů

 

Zadání zkosení v modulech

 

Zapuštění dělících stěn a olepení čelních hran

 

Zadání vnitřní zástavby do modulů

 

Zadávání výplní posuvných dveří

 

Výpočet ceny sametky a kartáčků

 

Výběr způsobu vkládání skříně do ArConu

Průvodce vytvářením posuvných dveří

Pro individuální vložení dveří je určen průvodce tvorby dveří, který je součástí hlavního průvodce vytváření skříně. Zadává se rozměr dveří, typ a povrch rámu, zkosení a typy rozhraní výplní (dělící prvek, ozdobná lišta). Počet dělení dveří a rozměr jednotlivých polí se počítá pomocí inteligentních nástrojů na dopočty okolních polí. Každé pole může mít určenou výplň (materiál a povrch). Velikost výplně se automaticky spočítá dle zapuštění do rámů dveří. Ke dveřím se může připojit libovolné příslušenství (těsnění, spojovací prvky). Funkce úpravy parametrických prvků umožňuje měnit zpětně parametry návrhu posuvných dveří.

 

Zadání dělení a velikosti polí pro výplně

 

Volba materiálu výplní v polích dveří

 

Automatický výpočet příslušenství dveří

Průvodce vytvářením dveří s NK panty

Klasické rovné dveře s NK panty a úchytkami se vkládají k prvkům zástavby. Základem je výběr čtyřech prvků zástavby, které ohraničující oblast pro křídla dveří. V průvodci se upřesňuje vztah hran dveří (vložené, naložené, polonaložené) k jednotlivým prvkům zástavby a odstup. Dveře jsou jednokřídlé nebo dvoukřídlé, tvaru klasického nebo se zkosením dle zadaných parametrů. Materiál, povrch dveří a olepení je volba průvodce. Výběr úchytek s možností umístění, určení hrany pro otevírání, výpočet počtu a typu pantů jsou parametry průvodce. Výsledkem je umístění dveří ve 3D návrhu. Funkce úpravy parametrických prvků umožňuje měnit zpětně parametry návrhu dveří s NK panty.

 

Výběr oblasti v zástavbě pro vložení dveří s NK panty

 

Určení vztahu dveří k referenčnímu dílci zástavby

 

Zadání vztahu dveří k ostatním dílcům zástavby

 

Zadávání počtu křídel a geometrie

 

Zadání materiálu a povrchu, typu olepení dveří

 

Zadání úchytek

 

Výběr NK pantů k hranám otevírání dveří

 

Vytvořené dveře po vložení do ArConu

Průvodce vytváření zásuvky

Dialog zadavání úchytky v průvodci zásuvkou

Každá zásuvka se může pomocí průvodce individuálně editovat. Dle zadaného rozměru pro prostor zásuvky se upřesňují další parametry: odsazení čela zásuvky, odsazení těla zásuvky vzhledem k čelu, materiál a povrch dna, stěny a čela zásuvky. K zásuvce se může připojit úchytka a libovolné příslušenství (výsuvy). Funkce úpravy parametrických prvků umožňuje měnit zpětně parametry návrhu zásuvky.

Zásuvková vložka v zástavbě

Průvodce vytváření zásuvkové vložky

Zásuvková vložka obsahuje půdu, dva boky, volitelný počet zásuvek. V průvodci se definuje rozměr zásuvkové vložky, materiál půdy a boků, odsazení zásuvek nahoře a dole. Počet zásuvek a individuální definice zásuvky se provádí průvodcem. Výsledek poskytne údaje pro vložení do 3D návrhu. Funkce úpravy parametrických prvků umožňuje měnit zpětně parametry návrhu zásuvkové vložky.

Volná deska

Ukázka úpravy volné desky pomocí operací

Volná deska se vkládá do scény ArConu přes přesné zadání, nebo zarovnáním na referenční objekt. Každý roh desky je možné upravovat pomocí operací: zkosení, zaoblení, vykousnutí, lichoběžníkový výřez. Materiál desky a olepení hran se vybírá z nabídky definované Správcem sortimentu. Velikost a natočení textur povrchu se provádí uživatelsky.

Zadávání ve Správci sortimentu

Správce sortimentu skříně

Definice typu rámu dveří, výplní dveří, materiálu zástavby a typů olepení je uživatelsky editovatelná. U plošných materiálů a rámů se zadávají maximální rozměry z hlediska výroby, program kontroluje tyto rozměry v průběhu návrhu. Rám dveří se skládá z bočního rámu, horního rámu, dělícího prvku, ozdobné lišty, spodního rámu, horní a spodní kolejnice. Zobrazení materiálu rámu v ArConu se edituje individuálně. Pro každý prvek rámu se zadává rozměr, cena, odpočet výplně (lamino a sklo). Nabídka průvodce vytváření skříně se ovlivňuje v rámci Správce sortimentu. Zástavba: výchozí typy a materiály, 3D objekt tyče, parametry soklu, zapuštění dělících stěn a zad. Obecné: měna sortimentu, výchozí materiály pro výplně, rámy, olepení. Zásuvková vložka: výchozí nastavení všech parametrů. Profily slev: uživatel si pro cenové kalkulace může vytvořit jednotlivé definice slev vázané na sortiment skříně (dle typu sortimentu nebo materiálu). Tyto definice pojmenuje (např. Sleva červen 2011)  a následně může použít v cenové kalkulaci. NK dveře: definice výchozího materiálu, olepení, odsazení, parametry výpočtu počtu pantů, předdefinování typu pantů pro typ osazení dveří (vložené, naložené, polonaložené). Zásuvky: výchozí materiály pro čelo, stěny a dno zásuvky, odsazení zásuvky v rámci prostoru pro zásuvku, odsazení těla zásuvky od čela. Doplňky a úchytky jsou připraveny ve formě katalogu ArConu.

Katalog parametrických prvků

Uživatelský katalog parametrických prvků - zásuvky

Parametrické prvky: skříň, posuvné dveře, zásuvky, zásuvkové vložky, volné desky se mohou ukládat do katalogu. Prvky z katalogu se mohou vkládat přímo do scény, nebo převzít jejich definice v rámci vytváření návrhu pomocí průvodců.

Upravit parametrické prvky

Funkce poskytuje výrazný komfort při zpětné editaci parametrických prvků ve scéně. Pomocí průvodce probíhá modifikace parametrického prvku ve scéně, nebo se vytváří jeho kopie. Tato funkce provede parametricky změny u prvků které byly vytvořeny průvodcem, nevztahuje se na individuálně vložené prvky do skříně.

Editace komponent skříně, výměna objektů a textur

Jednotlivé komponenty skříně se mohou kopírovat a editovat pomocí průvodců. Funkce editace volných desek umožňuje desky rozdělit, spojit, vložit dělící příčku-mezistěnu. Změna rozměrů u více parametrických prvků hromadně je další důležitou funkcí. K přenosu definice jednoho prvku (dveře, zásuvka, ...) je určena funkce Převzít definici objektu. Další potřebnou funkcí je seskupení skříně do sestavy pro editaci funkcí Upravit parametrické prvky nebo editorem sestav. Ve scéně se dají rychle vyměnit jak výrobky (v ArConu objekty), tak povrchy (v ArConu textury). Výměna se nabídne pokud máte v Košíku vložené nějaké položky a v Katalogu označenou položku kterou chcete vyměnit. Pro vyhledání výrobku stejného rozměru v Katalogu doporučujeme využít Filtr databáze. Při uzavírání návrhu skříně je vhodné použít funkci ke kontrole plošného materiálu. Funkce porovná velikosti plošného materiálu v návrhu s hodnotami ve Správci sortimentu a upozorní kde byly rozměry překročeny.

Aktualizace cenové nabídky

Funkce Aktualizace přepočítá sortiment ve scéně dle aktuálních nastavení a informací v databázi sortimentu. Vedle ceny se vytvoří Strom objektů. Jeho dělení je dle skupin sortimentu, nebo dle sestav sortimentu (skříní). Strom objektů je se sortimentem ve scéně propojen. Pro označenou položku ve Stromu objektů lze automaticky vyhledat sortiment v databázi, ovlivnit zobrazení ve scéně (vypnutí/zapnutí), exkluzivní zobrazení. Cena návrhu skříně se počítá jako sumace jednotlivých položek sortimentu (započítávají se přirážky). Přirážky se počítají dle použitých povrchů a úprav rozměrů. Slevy, eventuelně individuální přirážky, se zadávají dle skupin sortimentu a sestav. K ceně celé zakázky se dopočítávají ceny za montáž a dopravu.

Editor sestav

Editor sestav

Editor sestav je rozsáhlá část programu, která umožňuje editovat sestavy z ArConu (skupiny). Význam nabývá například při rychlých operativních měnách sestav skříní v návrhu. Hlavní funkce jsou parametrická změna rozměru skříně (přepočtou se všechny moduly a odpovídající prvky skříně dle nového rozměru) a posun dělící stěny (posune se dělící stěna a upraví se rozměry souvisejících prvků skříně).

Editor poskytuje ještě následující funkce:

  • Editace více skupin současně
  • Zobrazení objektů stejně jako v ArConu, nebo schématicky
  • Editační funkce - posun, zarovnání, změna rozměrů, výmaz objektu, výměna objektu, přidání objektu
  • Zarovnat objekty vzájemně ve skupině
  • Zobrazení v 7 pohledech, definice hloubky pohledu
  • Objekty zobrazit přes stromovou strukturu, nebo skupiny sortimentu
  • Zoom funkce: oknem, vybraný objekt
  • Vyobrazení popisu prvků dle cenové databáze

DXF editor

DXF 

editor - montážní schéma vestavěné skříně

Zobrazí v DXF formátu skupinu nebo vybrané skupiny v Editoru sestav. Zajistí automatické označení prvků pro montáž s vygenerováním legendy. Umožňuje: hladiny vypnout/zapnout, kótám nastavit rozměr, vložit text, editovat text/kótu, vytvořit rozpisku, kreslit čáry, tisk a uložení do DXF.

 
HOME    Aktuality    Software    E-shop    Servis    Kontakty   
www.SOFTconsult.com     www.AEC-DATA.com