aec-creative

KUCHYŇ 4.5 CZ pro ArCon (ArCon 14)

 
Zaměření software Popis programu Ukázka práce programu Výstupy Technické požadavky Co obsahuje dodávka Rozdíly s předchozí verzí
E-shop Servis

Související produkty

ArCon Profesionál a Small Business
www.arcon3d.cz
3D objekty pro ArCon :
www.arcon-data.com

Rozdíly s předchozí verzí

KUCHYŇ pro ArCon update z verze 4.4 na 4.5 (07/2013)


Videoukázka nových funkcí

Automatizované výměny úchytek na hraně

Modely úchytek které umožňují automatizovanou výměnu na hraně dvířek
E7, E8, E12, E13, E14, E16, E18, E20, L1, L2, L3, L4

Popis problému:
Tento typ úchytek se umísťuje (zakousne) na hranu dvířek, podporujeme všechny hrany. Znamená to, že při výměně se umístí nová úchytka a zmenší se dvířko dle parametrů pro tuto úchytku. Při zpětné výměně se vloží úchytka na místo dle pravidel v Nastavení pro výměny.

Parametry pro polohu úchytek na hraně:
Rozhodující výška pro umístění se zadává v Nastavení. Pokud je úchytka pod touto hodnotou, umístí se úchytka na horní hranu dvířek, pokud je nad touto hodnotou umístí se na spodní hranu dvířek (zrcadleně). Další parametry určují pro každou úchytku polohu a zmenšení dvířek. Určuje to parametr umístění úchytky vzhledem k zadní stěně dvířek a hodnotu zapuštění dvířek do úchytky.
Po hraně dvířek (délka úchytky) jsou parametry následující.
E7 a E8 se na délku nemění, má pevnou délku (umístění na střed dvířek)
E12, E13, E14, E16, E18 se roztahují na celou délku hrany
E20 má délky 147 197 297 397 447 497 597 797 897 1197
L1, L2, L3, L4  se roztahují na celou délku hrany

Další parametry pro umístění dvířek:
Nastavení > Výměna, další parametry: Výška dvířek pro automatické umístění úchytky na střed, šířka dvířek pro umístění jedné úchytky, vzdálenost úchytky od hrany po výměně na běžnou úchytku.

Nový Jednoduchý výstup

Je nyní v layoutu Podrobného výstupu, ale v úsporné variantě (bez náhledů, za výrobek jsou jen dva řádky)

Tiskové sestavy doplněné o nové údaje

- Přepracování poznámek v podrobném výstupu - přidána poznámka k projektu, možnost změnit název
- Možnost nastavení vlastních názvů výstupních sestav
- Ručně vložené příslušenství - možnost zadat příplatky, slevy, množství jako reálné číslo, změna pořadí
- Ručně vložené spotřebiče
- Poznámka v zápatí tiskové sestavy, možnost mít stálou informaci (přes Nastavení), nebo individuální k projektu. Využití je pro cenové a obchodní informace vaší společnosti.

U všech poznámek pro tiskové sestavy lze formátovat písmo (zvýraznění, sklon, podtržení). Nyní máte k dispozici nástroje na individuální formu výstupu podle vašich zvyklostí.

Export do CSV/XLS rozšířen o Soupis sortimentu po sestavách

Export do CSV/XLS nabízí tři varianty výstupních sestav. Sumace dle sortimentu a Sumace dle sestav odpovídá dřívějším sestavám. Novou sestavou je Soupis sortimentu po sestavách. Sestava je vytvořena dle požadavku výrobců kuchyní. Obsahuje ke každé skříňce rozpis jednotlivých komponent ve skříňce.

Sestavy skříněk

Všechny sestavy skříněk byly zkontrolovány, a upraveny drobné rozměrové nesrovnalosti v umístění dvířek.

Kompletní update je ke stažení v sekci: Servis > Kuchyň > Download

Update z verze 4.3 na 4.4 (11/2011)

Objekty, textury a materiály
• TRACHEA - kompletní aktualizace mapování dvířek (pro nové velké textury)
• TRACHEA - nové tvary dvířek: D1 a D4, přejmenování tvarů 00 na L00, 33 na 33B, 45 na 46, zrušení 10A, 10B, 19
• TRACHEA - výpočet ceny bez atyp přirážek, výpočet přirážek za povrchy dle nového ceníku (1.11.2011)
• TRACHEA – aktualizace fólií dle aktuální nabídky 1.11.2011 - navazující textury 1400x1400 px
• TRACHEA - panely P1 a P4 (v doplňcích)
• Úchytky - podélné L1-L4, senzor a nové typy
• Doplňky - podpěry do barů
• Nová rohová skříňka

Nové funkce
• Popisy objektů. Rozšíření funkce o automatické kótování skříněk v půdoryse: Funkce vykreslí u všech sestav skříněk kóty s jejich rozměrem (jednotky se převezmou z nastavení projektu).

- šířka označená kótou a výška skříňky v závorce, př. 1200 (820)

- hloubka celé skříňky/hloubku korpusu, u spodní skříněk se vypíše napravo (s natočením), u horních skříněk nalevo (s natočením) , př. 578/510

Update z verze 4.1 na 4.3 (11/2009)

Objekty, textury a materiály
• Doplněny myčky bez čelních desek
• Doplněny barové židle do doplňků
• Opraven dřez značky Schock
• Aktualizace objektů značky Elektrolux
• TRACHEA – aktualizace fólií dle aktuální nabídky
• Přidány nové typy ozdobných lišt

Nové funkce
• Rozšíření dialogu v ArConu. Detailní informace o objektech a skupinách ve scéně ArConu se zobrazují přes dialogy (double-click myší na objekt) Nastavení objektu a Nastavení skupiny. Nyní se v rámci těchto dialogů zobrazí v záložce Kuchyň detailní informace z databáze aplikace KUCHYŇ pro ArCon.
• Funkce Vložit do ArConu je rozšířena o náhled a informace vkládaného sortimentu. Na podněty uživatelů je rozšířena funkcionalita zarovnávání vkládaného objektu. Nyní lze jen lícovat ve všech směrech a zadat zapuštění vloženého objektu. Funkcionalita se využije hlavně při vkládání spotřebičů do skříněk, nebo u zapuštěných varných desek.
• Filtr v rámci Košíku lze použít podobně jako v Katalogu objektu. Tato funkce se dá ideálně použít na změnu natočení textur u dvířek. Vyberete ze všech dvířek v Košíku filtrem jen dvířka do výšky 319 mm (Trachea standard) a jednoduše vyměníte svislou texturu za vodorovnou.
• Rozšíření funkce Vytvořit novou složku
Existují tři možnosti:
1. Vytvoření složky pro uživatelské sestavy (přidá se znak _ na začátek názvu).
2. Vytvoření složky pro uživatelské objekty (Nový sortiment). Musí se zadat i dvojznakové označení, generuje se automaticky.
3. Vytvoření podsložky. První dvě možnosti se nabídnou pouze pokud jste v kořenovém adresáři. V katalogu se nyní zobrazují i prázdné složky.
• Katalog a Editor skupin - nepoužívá se již náhledů v JPG (museli být vygenerovány), zobrazení se provádí přímo přes O2C náhled (změnu náhledu umožmilo zrychlení počítačů)
• Rozšíření funkce Přidat objekt do katalogu a Přidat skupinu do katalogu. Nová funkcionalita umožní jednodušeji zakomponovat vlastní sortiment uživatele do programu. Zadávání probíhá formou průvodce. Dialogy mají 4 kroky, z předposledního kroku se lze vrátit. Zdrojový soubor muže být kdekoliv, do cílové složky se zkopíruje, je nabídnuto i jeho smazání. Při vkládání objektu se k názvu souboru přidá označení sortimentu (první dva znaky) pokud si to uživatel přeje, na konec názvu souboru se přidá dvouznakové označení nového sortimentu uživatele. Při zadávání údajů do databáze je možnost převzít hodnoty z katalogu nebo převzít hodnoty z předchozího zadání. Na konci zadávání se zobrazí vygenerovaný náhled a informace o vytvořeném souboru.
• Možnost smazání souboru nebo složky v katalogu KUCHYŇ pro ArCon. Nyní lze mazat veškeré informace přímo v Katalogu. U objektu se smaže ACO, JPG, záznam v databázi. U skupin se smaže ACG, XML, DAT, JPG a záznam v databázi. Pokud se některý ze souboru nepodaří smazat, zobrazí se dialog s výpisem chyb.
• Zobrazení stromu katalogu: pro rychlejší navigaci v hlubokých adresářových strukturách je nová funkce Strom katalogu, která zobrazí celou strukturu sortimentu v katalogu.
• V nastavení tisku lze vypnout zobrazování **, čímž dojde i ke zrušení příznaku ATYP
• Výběr z Katalogu v okně (2-klik myší vybere rovnou označený výrobek, pravé tl. myši zobrazí Vlastnosti)
• Editor skupin - výpočet polohy úchytek při výměně je zakomponován i do editoru skupin (zachování polohy úchytky u dvířek)
• Přechod mezi aplikacemi aec-creative umožňuje plynule přecházet přes roletové menu např. mezi Cabinetem a Kuchyní
• V Nastavení možnost nastavit Generování náhledu v Aktualizaci (vyp/zap)
• Úprava dialogu Nastavení vkládání, nastavením volby <Pouze poprvé> bude vzdálenost použita jen poprvé při vkládání objektu/skupiny
• Dle nastavení se zapíše identifikace zákazníka do ACP souboru (po opětovném otevření ACP souboru zjistím komu je projekt určen)
• Tisk - ruční vložení příslušenství do výstupní sestavy i z databáze
• Změna v generování náhledu objektů a skupin
• Změna pořadí ikon: v levé lište Katalogu se změnilo pořadí ikon tak, aby byly tématicky u sebe.
• Export do formátu .CSV a .XLS má zakázánu možnost vypínání sortimentu, aby nedocházelo zásahem uživatele k problémům při využití v návazných programech.
• Export pro Order Book - Manažer zakázek: export informací o sortimentu v návrhu kuchyně (počet, cena, náhled, 3D náhled) v komprimované podobě. Výstupní soubor slouží jako vstupní informace pro aplikaci Order Book, která umožňuje sledovat zakázky, objednávky, dodávky klientům a reklamace. Order Book je program který nyní připravujeme.
• Pro potřeby kombinovaných výstupů (například uvádění konečné ceny ve SK a EUR) je rozšířen Podrobný výstup o záložku Poznámka, ve které lze přidat ke konečné nabídce veškeré textové dodatky do výstupní sestavy.

Opravy
• Odstraněny chyby pri výměně objektů u vnořených skupin
• Editor skupin - chyba pri vložení objektu do skupin při plném zobrazení
• Export do CSV a XLS - odstraněn problém s nezobrazováním dialogového okna pro ukládání souborů

 MODULAR 4.1 CZ
• tisk štítku rozšířen o nastavení tiskárny a detailnejší vyobrazení (tvar desky a olepení)
• kompletně nová komponenta pro zobrazování tvaru dílce
• export nářezového plánu do DXF
• kompletně přepracováno zobrazování desek v nářezovém plánu
• možnost editovat individuálně korpusy v zakázce
• import rozpisu dílců z makra CABINET
• rozšířen manuál programu
• oprava počtu korpusu při importu .CSV souboru a zakomponování polic
• v zakázce nové tlačítko pro založení nového uzlu - ruční vkládání dílců pro nářezový plán
• do uzlů je možné přidávat nové dílce s napojením na databázi
• změna terminologie: seznam dílců v korpusu a seznam dílců v uzlu
• kopírování korpusu je nyní všude umožněno, to samé platí i pro dílce s výjimkou kopírování dílců, které jsou součástí korpusu z databáze
• změna v texturách, v Možnostech lze definovat více cest k texturám
• možnost editovat individuálně dílce v zakázce
• editace dílce se nyní provádí v detailu pomocí nového editačního panelu
• v grafickém zobrazení dílce je nová funkcionalita - zadávání operací na hraně a vkládání otvorů do dílce
• export informací o dílcích v Zakázkách nebo Zakázkovém listu do CSV souboru (pro další zadávávání do strojního vybavení)

Update z verze 4.0 na 4.1 (04/2008)

Úpravy v programu
• Zobrazení Katalogu sortimentu v okně umožňuje vybrat i adresář pro výměnu skříněk
• Optimalizované zobrazování ikon v dialogu Vložit objekt
• Tisk nejdříve zobrazí Html náhled na tiskový výstup což zrychlí tisk (dříve se zobrazil nejdříve tiskový náhled)
• Zamezeno dvojitému spuštění Editoru skupin
• Editor sestav si pamatuje poslední nastavení zobrazení uživatelem pro další aktivaci
• Opraven export/import .CSV souboru z databáze příslušenství
• Rozšířen příznak rozměrově změněné skříňky: před názvem **
• v podrobněm tisku skříněk se vypíše u názvu skříňky seznam příslušenství obsažený ve skříňce
• Upraveno individuální zadávaní ceny před tiskem (změna se pozná podle slev a příplatků)
• Sumarizace příslušenství byla opravena
• Opravena aktualizace již hotových skříněk do databáze (nezobrazuje se chyba zobrazení)
• Upraveno ukončování projektu s vypnutým zobrazením objektů: před uložením se zobrazí všechny objekty ve scéně (i ty vypnuté)

Úpravy v sortimentu
• Korpusy přemodelovány, upraveno mapování textur
• Přemodelovány dřezy
• Opraveny sestavy skříněk (špatné otočení skříněk)
• Přerozdělení textur EGER

BONUS
MODULAR 2 CZ - propojení KUCHYNĚ pro ArCon na rozpad korpusů na dílce a následnou generaci nářezových plánů

Nové funkce ve verzi 4.0 oproti verzi 3.3

Objekty, textury, materiály:
• Rozšíření nabídky horních a spodních sestav skříněk
• TRACHEA – nové řady dvířek E1N , 30A, 30B1, 30B2, 30C, 33, 72
• TRACHEA – rozšíření rozměrů a textur dle aktuální nabídky
• Nový typ dvířek: 00H Dvířka s možností barvení hrany
• Hliníková dvířka: dva nové typy profilů a rozšíření rozměrů
• Nové textury pracovních desek: sortiment ZOOM Egger
• Nové katalogy vodovodních baterií společností: Oras, HansGrohe, Rubidea
• Katalog dřezů a baterií Schock
• Aktualizace digestoří BEST – Incos Alfa
Nové funkce
Editor skupin:
• Zobrazení objektů: nový mód, který umožňuje zobrazit objekty stejně jako v prostředí ArConu
• Výběr objektů ve skupině je umožněn přes strukturu stromu objektů
• Rozšíření funkce Zoom: zoom oknem, zoom vybraného objektu
Parametrická deska:
• Vykreslení obecného tvaru pracovní desky (definice odpovídá Podestě ArConu)
• Po zadání tvaru desky je umožněno ovlivnit polohu parametrické desky
• Parametrická deska je zakomponovaná přímo do prostředí programu – zobrazení tvaru, výpočet ceny dle plochy
Strom objektů:
V rámci zobrazení Struktura jsou k dispozici nové funkce.
• Vypnutí nebo zobrazení objektů/skupin v rámci scény v ArConu
• Exkluzivní zobrazení vybraných objektů/skupin ve scéně ArConu
Katalog objektů a textur:
• V rámci Katalogu lze zobrazovat i textury a přenášet je do prostředí ArConu
• Katalog, přes řádkové zobrazení, poskytuje veškeré informace z databáze
• Nová funkce, umožňující generovat náhledy na objekty a textury
• Zobrazování prvků v Katalogu na celou plochu obrazovky
• Pokud není označen objekt v Katalogu, fungují funkce vkládání do ArConu jako kopírování objektů/skupin ve scéně ve směru x y z
• Záměna polohy objektu za objekt, skupiny za skupinu
• Přímá výměna pouze v ArConu vybraných objektů
Funkce Vložit objekt do ArConu je rozšířena o následující volby:
• Zadat počet kopií vkládaného objektu/skupiny
• Vkládanému objektu možnost přiřadit texturu
Editace databáze:
• Editace databáze – export položek vybraného sortimentu do .CSV souboru a jejich zpětný import. Tím je umožněno hromadně měnit v databázi cenu, dph, měnu, popis položek dle potřeb uživatele.
Funkce Zobrazení má nové funkce:
• Možnost filtrovat zobrazení objektů a skupin v ArConu podle zadaného výškového rozsahu
Funkce Vyrovnávání má následující nové funkce:
• Průvodce funkcemi má grafickou podobu sjednocenou s dialogem vkládání objektů a skupin
Výstupní sestavy:
• Podrobný výstup – lze doplnit i o JPG (3D pohled)
• Výstupní sestavu je možno přepočíst do jiné měny (zadáním kurzu, dph, měny)
• Nový výstup: obsahuje sestavy skříněk se seznamem sortimentu v nich obsažených
DXF editor – nový program:
• Zobrazování a pohyb po obrazovce podle CAD standardů
• Nové uchopování při kótování
• Automatické označení sestav skříněk se soupisem v legendě – montážní schéma
• Tisk podle měřítek
• Nový engine .NET
• DXF kompatibilní s nejrozšířenějšími CAD sw

Napojení na další programy
• aec-creative : MODULAR 2.0 CZ umožňuje provést parametrický rozpad dílců z korpusů po importu .CSV souboru ze software KUCHYŇ pro ArCon. Dílce korpusů automaticky vygeneruje do nářezového plánu. Program je součástí dodávky a funguje jako samostatný program.
• Součástí dodávky je objednávkový systém dvířek společnosti TRACHEA s.r.o. automaticky propojený na výpis dvířek v návrhu pomocí .CSV souboru.

 
HOME    Aktuality    Software    E-shop    Servis    Kontakty   
www.SOFTconsult.com     www.AEC-DATA.com