aec-creative

KUCHYŇ 4.5 CZ pro ArCon (ArCon 14)

 

Popis programu

KUCHYŇ pro ArCon podle představ zákazníka umožní v konkrétním prostoru vytvářet libovolnou sestavu kuchyně spolu s doplňky. Katalog sortimentu využívá informace z databáze (sériové číslo, popis, rozměr, cena), které jsou propojeny s 3D objekty sortimentu. Ve scéně se dají rychle vyměnit jak výrobky, tak povrchy. Výměna se provádí pomocí Košíku. Výraznou pomůckou je Editor sestav, který umožňuje editovat sestavy z ArConu. Významu nabývá například při operativních změnách sestav skříněk v návrhu. Výstup ve formě vizualizací, pohledů, cenové kalkulace a montážního nákresu zajišťuje efektivní zvládnutí obchodního případu. Kuchyň pro ArCon zajistí i zpracování podkladů pro výrobu. Korpusy skříněk rozpadne do jednotlivých dílců a vygeneruje nářezové plány.

Přehled funkcí:

Ovládání programu je vytvořeno tak, aby během návrhu byly dostupné všechny informace. To je umožněno revolučním řešením, které spočívá ve vnoření ArConu do aplikace KUCHYŇ pro ArCon.

Katalog sortimentu

Katalog sortimentu Definice filtru databáze Dialog vkládání objektu / sestavy

Katalog sortimentu využívá informace z databáze (sériové číslo, popis, rozměr, 3 ceny), které jsou propojeny s 3D objekty sortimentu. Rozšiřovat katalog o nové objekty a uživatelské sestavy je umožněno. Ke každé sestavě skříněk je možné připojit sortiment příslušenství, což jsou výrobky které nejsou v grafickém návrhu, ale jsou součástí celkového návrhu (pojezdy, kování, zásuvky, závěsy). Informace v katalogu lze filtrovat dle zvolených rozměrů. Rozměry pro definici filtru lze převzít i z objektů v návrhu. Vkládání sortimentu z katalogu umožňuje umístění ve scéně s navázáním na objekty v návrhu. Umístění (směr X, Y, Z), vzdálenost, zalícování, natočení, počet kopií, povrch a výšková hladina se zadávají uživatelsky.

Aktualizace cenové nabídky

Strom objektů

Strom objektů - sestavy skříněk

Informace v databázi

Funkce Aktualizace přepočítá sortiment ve scéně dle aktuálních nastavení a informací v databázi sortimentu. Vedle ceny se vytvoří Strom objektů. Jeho dělení je dle skupin sortimentu, nebo dle sestav sortimentu (skříněk). Strom objektů je se sortimentem ve scéně propojen. To umožňuje označit prvek sortimentu v ArConu a zadat vyhledání ve Stromu objektů, kde se následně zobrazí. Pro označenou položku ve Stromu objektů lze automaticky vyhledat sortiment v databázi, ovlivnit zobrazení ve scéně (vypnutí/zapnutí), exkluzivní zobrazení. Cena návrhu kuchyně se počítá jako sumace jednotlivých položek sortimentu (započítávají se přirážky), nebo ze zadaných pevných cen sestav (skříněk). Přirážky se počítají dle použitých povrchů a úprav rozměrů. Slevy, eventuelně individuální přirážky, se zadávají dle skupin sortimentu a sestav. K ceně celé zakázky se dopočítávají ceny za montáž a dopravu.

Výměna objektů a textur

Výměny za pomocí košíku

Ve scéně se dají rychle vyměnit jak výrobky (v ArConu objekty), tak sestavy (v ArConu skupiny). Výměna se nabídne pokud máte v Košíku vložené nějaké položky, a v Katalogu označenou položku kterou chcete vyměnit. Pro vyhledání výrobku stejného rozměru v Katalogu doporučujeme využít Filtr databáze. Při výměně se nabídne možnost ovlivnit otočení nové položky (o 90°), což je výhodné u úchytek. Pokud do Košíku přesunete celou řadu dvířek a v Katalogu označíte novou řadu dvířek výměna proběhne pro všechny dvířka v Košíku hromadně. Textury s hromadně vyměňují rovněž za pomocí Košíku. Ve scéně ArConu lze programem KUCHYŇ pro ArCon posouvat, zarovnávat, zaměnit polohu a nastavit vzájemnou vzdálenost objektů nebo sestav. Tato funkce značně rozšiřuje možnosti vyrovnávacích funkcí ArConu.

Parametrická pracovní deska

Editor na vytvoření obecného tvaru pracovní desky včetně otvorů umožňuje dodatečně měnit tvar a povrch pracovní desky. V prostředí programu se zobrazí tvar pracovní desky a výpočte cena dle plochy.

Editace sestav

Editor sestav je rozsáhlá část programu, která umožňuje editovat sestavy z ArConu (skupiny). Význam nabývá například při operativních změnách sestav skříněk v návrhu.

Poskytuje následující funkce:

Editor sestav

Editor DXF - montážní nákresy

Tiskový výstup - soupis skříněk

Kuchyň - vizualizace

  • Editace více skupin současně
  • Zobrazení objektů stejně jako v ArConu, nebo schématicky
  • Editační funkce - posun, zarovnání, změna rozměrů, výmaz objektu, výměna objektu, přidání objektu
  • Zarovnat objekty vzájemně ve skupině
  • Zobrazení v 6 pohledech, definice hloubky pohledu
  • Objekty zobrazit přes stromovou strukturu, nebo skupiny sortimentu
  • Zoom funkce: oknem, vybraný objekt 
  • Vyobrazení popisu prvků dle cenové databáze

DXF editor

Zobrazí v DXF formátu skupinu nebo vybrané skupiny v Editoru sestav. Zajistí automatické označení prvků pro montáž s vygenerováním legendy. Umožňuje: hladiny vypnout/zapnout, kótám nastavit rozměr, vložit text, editovat text/kótu, vytvořit rozpisku, kreslit čáry, tisk a uložení do DXF.

Sortiment

Sortiment obsahuje 3D-objekty a odpovídající textury. Dělen je do skupin: Dvířka, Spodní korpusy, Horní korpusy, Pracovní parametrické desky, Police, Světelné rampy, Lišty, Úchytky, Sokly, Doplňky, Dřezy, Spotřebiče, Příslušenství, Sestavy skříněk.

Nářezové plány

MODULAR 4.1 umožňuje provést parametrický rozpad dílců z korpusů po importu .CSV souboru z KUCHYŇe pro ArCon. Dílce korpusů automaticky vygeneruje do nářezového plánu. Program je součástí dodávky a funguje jako samostatný program.

 
HOME    Aktuality    Software    E-shop    Servis    Kontakty   
www.SOFTconsult.com     www.AEC-DATA.com