aec-creative

CAMINUS 1.5 CZ pro ArCon (ArCon 14)

 

Popis programu

CAMINUS pro ArCon zásadním způsobem mění podporu prodeje krbových kamen a krbů. V konkrétním prostoru, podle představ zákazníka, umožní vytvářet libovolnou sestavu spolu s doplňky. Výstup ve formě vizualizací, pohledů, cenové kalkulace a montážního nákresu zajišťuje efektivní zvládnutí obchodního případu. Program umožňuje vkládání objektů, výměnu textur a objektů, předběžnou kalkulaci, montážní plány a 3D modely sortimentu včetně povrchových úprav.

Přehled funkcí:

Caminus-vizualizace

Dialog vkládání objektů

Ovládání programu je vytvořeno tak, aby byly dostupné všechny informace při návrhu. Jedná se jednak o sortiment (kachle, kování, krbová kamna a vložky, tahové systémy, stavební prvky, příslušenství, sestavy) a současně o informace objektech ve 3D scéně ArConu. To je umožněno revolučním řešením, které spočívá ve vnoření ArConu do aplikace CAMINUS pro ArCon.  Sortiment je od následujících výrobců: MK Profi, Hein, Kerkotherm, Romotop, Řehulka, Jokr, Burnet, Ortner KMS + kamna, Stavební prvky krbů, Kámen Ostroměř, Vaspo.

 

Katalog sortimentu a vkládání 3D objektů

Katalog sortimentu využívá informace z databáze, které jsou propojeny s 3D objekty sortimentu. Informace v katalogu lze filtrovat dle zvolených rozměrů. Rozměry pro definici filtru lze převzít i z objektů v návrhu.Vkládání sortimentu z katalogu umožňuje umístění ve scéně s navázáním na objekty v návrhu. Funkce Vložit objekt do ArConu umožňuje zvolit vzájemné lícování objektů při vložení (současně ve více směrech), zadat vzájemnou vzdálenost objektů ve zvolených směrech (současně ve více směrech), zadat natočení objektu při vložení.

 

Propojeni návrhu a katalogu

Funkce Aktualizace přepočítá sortiment ve scéně dle aktuálních nastavení a informací v databázi sortimentu. Vedle ceny se vytvoří Strom objektů. Jeho dělení je dle skupin sortimentu, nebo dle sestav sortimentu. Strom objektů je se sortimentem ve scéně propojen. To umožňuje označit prvek sortimentu v ArConu a zadat vyhledání ve Stromu objektů, kde se následně zobrazí. Pro označenou položku ve Stromu objektů lze automaticky vyhledat sortiment v databázi, zobrazit náhled, skrýt/zobrazit ve scéně ArConu. Cena návrhu se počítá jako sumace jednotlivých položek sortimentu (započítávají se přirážky) Přirážky se počítají dle použitých povrchů.

Strom objektů - seznam kachlů v návrhu


Výměna objektů a textur

Detail kachle v Caminusu

Ve scéně se dají rychle vyměnit jak výrobky (v ArConu objekty), tak sestavy (v ArConu skupiny). Výměna se nabídne pokud máte v Košíku vložené nějaké položky, a v Katalogu označenou položku kterou chcete vyměnit. Pro vyhledání výrobku stejného rozměru v katalogu doporučujeme využít Filtr databáze. Textury se hromadně vyměňují rovněž za pomocí Košíku.Ve scéně ArConu lze programem CAMINUS pro ArCon posouvat, zarovnávat a nastavit vzájemnou vzdálenost objektů nebo sestav. Tato funkce značně rozšiřuje možnosti vyrovnávacích funkcí ArConu.

 

Editace sestav

Editor sestav je rozsáhlá část programu, která umožňuje editovat sestavy z ArConu (skupiny). Význam nabývá například při operativních změnách sestav kachloví v návrhu.
Poskytuje následující funkce:

Editor sestav


• Editace více skupin současně
• Editační funkce - posun, zarovnání, změna rozměrů, výmaz objektu, výměna objektu, přidání objektu
• Zarovnat objekty vzájemně ve skupině
• Zobrazení v 6 pohledech
• Možnost zobrazení pouze určitého sortimentu
• Definice hloubky pohledu
• Vyobrazení popisu prvků dle cenové databáze

DXF editor

Zobrazí v DXF formátu skupinu nebo vybrané skupiny v Editoru skupin. Zajistí označení prvků pro montáž s vygenerováním legendy. Umožňuje: hladiny vypnout/zapnout, kótám nastavit rozměr, vložit text, editovat text/kótu, vytvořit rozpisku, kreslit čáry, tisk a uložení do DXF.

Výstupy

Caminus - soupis kachlů

Soupis kachlů a prvků – tisk podrobný včetně grafických náhledů a jednoduchý

Soupis – import do xls, csv, html

Vizualizace návrhu (jpg, bmp)

Montážní nákres (dxf)

 
HOME    Aktuality    Software    E-shop    Servis    Kontakty   
www.SOFTconsult.com     www.AEC-DATA.com